Þróunar- og símenntunarsjóður SFR

 Fyrir stofnanir, ráðuneyti og vinnuveitendur sem í sjóðinn greiða og SFR

Markmið Þróunar- og símenntunarsjóðs er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í SFR með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni. Sjóðurinn sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans. Stjórn sjóðsins er skipuð annars vegar af stjórn SFR og hins vegar af fjármálaráðherra.

Sótt er um styrk til Þróunar- og símenntunarsjóðs á eyðublaði sem má nálgast hér.

Hér má nálgast úthlutunarreglur Þróunar- og símenntunarsjóðs.

Allar umsóknir skulu sendar á netfangið starfsthroun@starfsthroun.is ásamt fjárhagsáætlun. 
Eftir afgreiðslu umsóknar er almennt miðað við að 70% styrks sé greidd út og 30% þegar uppgjöri er skilað inn.
Að verkefni loknu skal senda reikninga ásamt uppgjörseyðublaði til sjóðsins.

Stjórn Þróunar- og símenntunarsjóðs SFR áskilur sér rétt, skv. vaxtalögum nr. 25/1987, til að krefjast endurgreiðslu með vöxtum á styrk sem hefur verið varið til annarra verkefna en þeirra sem hann upphaflega var veittur til og ef verkefni hefur ekki verið hrundið í framkvæmd innan 12 mánaða frá úthlutun.

Stjórn sjóðsins er skipuð 4 fulltrúum, 2 sem eru tilnefndir af atvinnurekendum og 2 sem eru tilnefndir af SFR. 

Stjórn sjóðsins
Tilnefnd af SFR:
Árni Stefán Jónsson, SFR og
Sigurlaug Hrefna Sverrisdóttir, Háskóli Íslands
Tilnefnd af atvinnurekendum:
Guðmundur H. Guðmundsson, Kjara og mannauðssvið ríkisins og
Ásgeir M Kristinsson, Fjársýsla ríkisins.

 

Reglugerð Þróunar- og símenntunarsjóðs SFR

1. gr. Sjóðurinn heitir Þróunar- og símenntunarsjóður SFR. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. Sjóðurinn starfar á grundvelli bókunar 3. með samkomulagi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Reykjavíkurborgar annars vegar og Starfsmannafélags ríkisstofnana hins vegar undirrituðu 24. apríl 1997. Sjóðurinn starfar með því skipulagi og markmiði sem segir í þessum reglum.
2. gr.
Markmið sjóðsins er að auka möguleika stofnana á að þróa starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun starfsmanna sem eru í SFR með það fyrir augum að þeir séu færari til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

3. gr.
Sjóðurinn sinnir hlutverki sínu með því að veita styrki til fræðsluverkefna á sviði símenntunar sem eru í samræmi við markmið hans til:
a) ráðuneyta, stofnana og vinnuveitenda sem í sjóðinn greiða,
b) SFR,
 c) verkefna sem sjóðstjórn skipuleggur. Auk þess styrkir sjóðurinn verkefni sem aðilar semja um í kjarasamningi. Umsóknir skulu sendar stjórn sjóðsins þar sem fram kemur lýsing á því fræðsluverkefni sem sótt er um styrk til, skipulagi þess, efnisinntaki, áætlaðri framkvæmd, kostnaði, öðrum styrkjum og framlagi umsækjanda.
Úthlutun úr sjóðnum skal fara fram a.m.k. ársfjórðungslega. Stjórnin skal koma sér upp samræmdu matskerfi á umsóknum m.a. með tilliti til þeirra þarfa sem umsækjandi telur sig vera að uppfylla og setur sér nánari starfsreglur.

4. gr.
Tekjur sjóðsins eru sem svarar 0,35% af heildarlaunum félagsmanna SFR. Framlag vinnuveitenda skal greitt fyrir 10. hvers mánaðar inn á reikning sjóðsins í þeirri fjármálastofnun sem stjórn sjóðsins ákveður.
Sjóðurinn verður ávaxtaður á þann hátt sem sjóðstjórn telur hagkvæmasta á hverjum tíma. Stjórn sjóðsins er heimilt að semja við aðra aðila um að sjá um daglega umsýslu hans þar á meðal bókhald.
Allar greiðslur úr sjóðnum skulu áritaðar af formanni og varaformanni. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningur sjóðsins skal endurskoðaður af Ríkisendurskoðun.

5. gr.
Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum til tveggja ára í senn, tveimur skipuðum af fjármálaráðherra og tveimur af SFR. Stjórnin kýs sér formann og varaformann. Stjórnin skal halda gerðabók og rita í hana samþykktir sínar.
Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði. Stjórnin stýrir starfi sjóðsins, metur umsóknir, veitir styrki og hefur eftirlit með framkvæmd þess sem styrkt er.
Stjórnin skal árlega gera skýrslu um störf sín.

6. gr.
Breytingar á reglum þessum skulu hljóta samþykki fjármálaráðherra og SFR.


Samþykktar og undirritaðar af fjármálaráðuneytinu og SFR 9. janúar 1998.


Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun.
Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)