Styrktar- og sjúkrasjóður - skilyrði

 • Styrkupphæðir miðast við að félagsmaður hafi á síðastliðnum 12 mánuðum greitt í félagsgjöld 23.000 kr. eða meira. Hálfur styrkur er veittur ef félagsgjöld eru á bilinu 11.500 til 23.000 kr. Þetta viðmið er uppfært um hver áramót og fylgir launaþróun félagsmanna.
 • Félagsmaður þarf að hafa verið í SFR í eitt ár til að eiga rétt á styrk vegna kostnaðar sem stofnað er til eftir að árs aðild er náð. Undanskilið er styrkur vegna krabbameinsskoðunar (grunnskoðun) og áhættumats hjá Hjartavernd, en þá er þriggja mánaða félagsaðild skilyrði.
 • Ekki er hægt að sækja um styrki aftur í tímann, það er umsóknir gilda á því ári sem sótt er um styrkinn.
 • Félagsmaður þarf að vera í starfi bæði þegar hann sækir um og nýtir styrkinn. Þó má sækja um í allt að tvo mánuði eftir að félagsmaður hættir að greiða ef kvittun tekur til tímabils sem hann greiddi til SFR.
 • Úthlutunarreglur styrktar- og sjúkrasjóðs í heild sinni.

Innskráning á Mínar síður SFR

SFR opnaði nýjar Mínar síður SFR í september 2016. Nú verða félagsmenn að hafa Íslykil eða rafræn skilríki þegar þeir ætla að sækja um styrki hjá SFR. Vefurinn er lokaður öðrum en félagsmönnum.
  

 

Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár getur sótt um styrk á 36 mánaða fresti til "laser" aðgerðar á öðru auga 50.000 kr. eða 100.000 kr. fyrir bæði augu.

Greiddar eru 200.000 kr. í dánarbætur, enda hafi hinn látni verið virkur félagsmaður SFR í 12 mánuði fyrir andlát.

Enn fremur greiðir sjóðurinn dánarbætur að fjárhæð 100.000 kr. vegna andláts fyrrverandi félagsmanna allt að fimm árum eftir að þeir hættu störfum vegna aldurs eða örorku.

Þá er greiddur styrkur til félagsmanna vegna andláts barna þeirra 18 ára og yngri.

Styrkurinn er greiddur til þess sem útförina annast. Dánarbætur greiðast til lögerfingja. Skila þarf inn reikningi tengdum útför viðkomandi.

Fæðingarstyrkur  er greiddur nýbökuðum foreldrum vegna fæðingar barns / barna. Sækja verður um styrkinn innan 18 mánaða frá fæðingu barnsins. Styrkurinn er jafnhár til kvenna og karla en hliðsjón er höfð af starfshlutfalli. Fullur styrkur er 240.000 kr. og miðast við að foreldri hafi stundað 100% starf síðustu 6 mánuði fyrir fæðingu barns (sjá nánar úthlutunarreglur á www.sfr.is undir Styrkir & sjóðir). Til að hægt sé að afgreiða styrkinn þarf skrifstofu SFR að berast:

 1. Staðfesting atvinnurekanda um að foreldri sé með ráðningu þar sem fram kemur starfshlutfall síðustu 6 mánuði (sækja eyðublað hér)
 2. Fæðingarvottorð barns/barna (Þjóðskrá, Borgartún 24)
Styrk vegna gleraugna- eða linsukaupa er hægt að sækja um einu sinni á 36 mánaða fresti. Greitt er 20% af heildarverði reiknings sem er að upphæð 10.000 kr. eða hærri. Styrkur vegna gleraugna- eða linsukaupa getur þó aldrei orðið hærri en 30.000 kr.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár fær styrk vegna meðferðar á heilsustofnun. Greiddar eru 2.500 kr. á dag fyrir allt að 42 daga á almanaksárinu.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár getur sótt um styrk á 36 mánaða fresti til kaupa á heyrnartækjum. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr., þó að hámarki 150.000 kr.

Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í þrjá mánuði fær styrk til heilsufarslegs áhættumats, sem fellur ekki undir gjaldskrá SÍ, hjá Hjartavernd að hámarki 20.000 kr. einu sinni á almanaksári.

Styrkur vegna námskeiðs til að hætta reykingum. Greitt er allt að kr. 15.000.- í eitt skipti á almanaksárinu.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í þrjá mánuði fær styrk fyrir venjubundna skoðun hjá Leitarstöð Krabbameinsfélagsins eða kvensjúkdómalækni einu sinni á almanaksári. Leghálsstrok eingöngu kr. 4.400 eða brjóstamynd eingöngu kr. 4.400. Leghálsstrok og brjóstamyndun í sömu komu kr. 8.800 (sem er hámarksstyrkur vegna venjubundinnar krabbameinsleitar á hverju almanaksári).
Sjóðfélagi sem hefur verið 12 mánuði í félaginu getur fengið styrk vegna framhaldsrannsókna vegna krabbameins á vegum Krabbameinsfélags Íslands, allt að kr. 10.000. Einnig getur sjóðfélagi fengið styrk til krabbameinsskoðunar í ristli og blöðruhálskirtli að hámarki kr. 10.000.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár eða lengur fær styrk að hámarki 23.000 kr. á ári samkvæmt reikningi frá eftirtöldum aðilum: Líkamsræktarstöðum, sundstöðum, skíðastöðum eða íþróttafélagi. Einnig önnur líkamsrækt sem telst sambærileg að dómi sjóðstjórnar.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár fær styrk vegna meðferðar hjá eftirtöldum viðurkenndum meðferðaraðilum:
Félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa, sálfræðingi eða listmeðferðarfræðingi. Ekki er greitt fyrir viðtal hjá geðlækni þar sem það fellur undir afsláttarkort Sjúkratrygginga Íslands. Ekki er heldur greiddur styrkur ef sálfræðitími er niðurgreiddur hjá heilsugæslu.
Greitt er 50% af reikning að hámarki 80.000 kr. á almanaksári.
4.gr. Sérstakar aðstæður: Heimilt er, eftir mati sjóðstjórnar hverju sinni, að veita styrk vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi eða veruleg fjárútlát sjóðfélaga vegna veikinda hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu.
Skila þarf inn greinargerð umsóknar og taka saman áætlaðan kostnað. Taka skal fram ef Sjúkratryggingar Íslands taka einhvern þátt í kostnaði.

Upphæð dagpeninga er 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:

 • Starfstími síðastliðna 6 -12 mánuði: 45 dagar
 • Starfstími síðastliðna 12 mánuði: 90 dagar

Sjóðfélagi sem hefur áunnið sér 360 daga veikindarétt samkvæmt kjarasamningi á möguleika á sjúkradagpeningum í 45 daga ef hann á ekki rétt annars staðar.

Skila þarf læknisvottorði, launaseðlum og vottorði frá launagreiðanda um hvenær rétti til launa í veikindum lýkur og skriflegri staðfestingu á því hvort nýta eigi skattkort, ef nýta á skattkort þurfa að koma fram upplýsingar um frá hvaða tímabili eigi að byrja að nýt það og hversu hátt hlutfall skattkorts eigi að nýta.

Umsóknir og meðfylgjandi gögn vegna dagpeninga þurfa að berast SFR fyrir 20. hvers mánaðar. Sjá nánar hér úthlutunarreglum sjóðsins.

Varðandi dagpeninga til atvinnulausra
Missi atvinnulausir bætur vegna veikinda getur Styrktar- og sjúkrasjóður SFR styrkt þá sem svarar 100% af atvinnuleysisbótum.
Atvinnulausir ávinna sér ekki rétt á meðan á atvinnuleysi stendur, en viðhalda þeim rétti sem þeir höfðu áunnið sér þegar þeir voru í starfi. Dæmi: a) Ef félagsmaður var búinn að vinna 12 mánuði eða skemur og nýtur atvinnuleysisbóta, á hann rétt á 100% af atvinnuleysisbótum í 30 daga. b) Ef félagsmaður var búinn að vinna 1 ár eða lengur og nýtur atvinnuleysisbóta, á hann rétt á 100% af atvinnuleysisbótum í 90 daga.

Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár fær styrk til sjúkraþjálfunar, sjúkranudds og hnykklækninga (kiropraktor) eða sambærilegrar meðferðar, 2.500 kr. fyrir hvert skipti í allt að 25 skipti á almanaksári. Einnig er hægt að sækja um styrk vegna þjálfunar hjá Hjarta- og lungnastöðinni eða sambærilegum stofnunum. Passa þarf upp á að fjöldi skipta komi fram á kvittun með tímabili/dagsetningum.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár getur sótt einu sinni um styrk vegna tannlæknakostnaðar á 24 mánaða fresti. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem er umfram 50.000 kr., að hámarki 150.000 kr. Ekki eru teknar eldri kvittanir en frá fyrra ári.
Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í eitt ár getur fengið greitt 30% af reikningi vegna smásjár- eða glasafrjóvgunarmeðferða (lyf eru ekki innifalin). Hámarksstyrkur er 150.000 kr. á almanaksári.

Fæðingarstyrkur er greiddur nýbökuðum foreldrum vegna ættleiðingar barns / barna. Styrkurinn er jafnhár til kvenna og karla en hliðsjón er höfð af starfshlutfalli. Fullur styrkur miðast við að foreldri hafi stundað 100% starf síðustu 6 mánuði fyrir ættleiðingu barns (sjá nánar úthlutunarreglur á www.sfr.is undir Styrkir og sjóðir). Eftir að rafræn umsókn fæðingarstyrks hefur verið send þarf skrifstofu SFR að berast:

 1. Staðfesting atvinnurekanda um að foreldri sé með ráðningu, þar sem fram kemur starfshlutfall síðustu 6 mánaða.
 2. Fæðingarvottorð barns/barna (Þjóðskrá, Borgartún 21)

 

Starfsmenntunarsjóður - skilyrði

 • Styrkupphæðir miðast við að félagsmaður hafi á síðastliðnum 12 mánuðum greitt í félagsgjöld 23.000 kr. eða meira. Hálfur styrkur er veittur ef félagsgjöld eru á bilinu 11.500 til 23.000 kr. Þetta viðmið er uppfært um hver áramót og fylgir launaþróun félagsmanna.
 • Á 24 mánaða tímabili getur félagsmaður fengið styrk samtals úr sjóðnum að hámarki 100.000 / 140.000 kr., upphæðin ræðst af félagsaldri, það er 1/2 til 5 ár / meira en 5 ár.
 • Félagsmaður þarf að hafa verið a.m.k. 6 mánaði samfellt í félaginu til að eiga rétt á styrk.
 • Félagsmaður þarf að vera í starfi bæði þegar hann sækir um og nýtir styrkinn.
 • Umsókn um styrk verður að berast innan árs frá lokum náms, en ekki er unnt að skila inn reikningi sem er eldri en 12 mánaða.
 • Úthlutunarreglur starfsmenntunarsjósstyrkja í heild sinni.

Innskráning á Mínar síður SFR

SFR opnaði nýjar Mínar síður SFR í september 2016. Nú verða félagsmenn að hafa Íslykil eða rafræn skilríki þegar þeir ætla að sækja um styrki hjá SFR. Vefurinn er lokaður öðrum en félagsmönnum.
  

 

Allt framhaldsskólanám er styrkt.
Allt háskólanám er styrkt.
Hægt er að sækja um styrki til náms sem hefur ekki beina tengingu við starf. Hámarksstyrkur fyrir lífsleikni / sjálfsstyrkingu er 40.000 kr. á 24 mánaða tímabili.
Hægt er að sækja um styrk vegna náms- og námskeiða erlendis og er styrkurinn almennt að hámarki 100.000 kr. Ef um lengra nám er að ræða sem kostar veruleg fjárútlát er það skoðað. Gera þarf ítarlega grein fyrir náminu, hvar það fer fram, út á hvað það gengur og hvað það kostar. Sýna þarf kvittanir fyrir greiddum skólagjöldum og farseðil. 
Styrkurinn getur að hámarki orðið 100.000 kr. Þegar sótt er um náms- og kynnisferðir/ráðstefnur þarf að senda inn skipulagða fræðsludagskrá sem er að lágmarki 8 klukkustundir. Í dagskránni þarf að koma fram hvaða staðir eru heimsóttir, hvert efni kynningar er á hverjum stað og tímasetningar. Einnig þar að skila inn staðfestingu á þátttöku í formi áritaðs bréfs frá yfirmanni eða umsjónarmanni ferðarinnar. Í bréfinu skal ferðinni lýst og tilgangur hennar útskýrður. Einnig skal fylgja þátttakendalisti og kostnaðaráætlun.
Námskeið sem tengjast starfi og meta má sem þekkingaröflun til aukinnar starfshæfni falla í þennan flokk og eru styrkt um 100.000/140.000 kr. að hámarki miðað við félagsaldur. Nám til að auka almenna starfshæfni á sviði tölvutækni og tungumála er styrkhæft óháð starfi. Miðað er við að námskeiðin séu á vegum viðurkenndra fræðsluaðila.
Hér er átt við dýrara nám og námskeið sem gefa starfsréttindi t.d. meirapróf, en tengjast ekki starfi félagsmannsins. Hármarksstyrkur fyrir þennan lið er 100.000 kr. á 24 mánaða tímabili.
Ef vegalengd frá lögheimili að námsstað eða millilandaflugvelli er lengri en 90 km eru greiddar 15.000 kr. að hámarki á 24 mánaða tímabili, ef hún er lengri en 250 km eru greiddar 30.000 kr. að hámarki á 24 mánaða tímabili.

Starfsþróunarstyrkir - skilyrði

 • Styrkupphæðir miðast við að félagsmaður hafi á síðastliðnum 12 mánuðum greitt í félagsgjöld 23.000 kr. eða meira. Hálfur styrkur er veittur ef félagsgjöld eru á bilinu 11.500 til 23.000 kr. Þetta viðmið er uppfært um hver áramót og fylgir launaþróun félagsmanna.
 • Á 24 mánaða tímabili getur félagsmaður fengið styrk samtals úr sjóðnum að hámarki 370.000.
 • Félagsmaður þarf að hafa verið a.m.k. 12 mánaði í félaginu til að eiga rétt á styrk.
 • Félagsmaður þarf að vera í starfi bæði þegar hann sækir um og nýtir styrkinn.
 • Umsókn um styrk verður að berast innan árs frá lokum náms, en ekki er unnt að skila inn reikningi sem er eldri en 12 mánaða.
 • Úthlutunarreglur starfsþróunarstyrkja í heild sinni.
Allt háskólanám er styrkt sem tengist starfsþróunaráætlun umsækjenda eða er liður í starfsþróun hans samkvæmt staðfestingu yfirmanns. Sé slík staðfesting ekki fyrir hendi er réttur til umsóknar almennt háður því að verkefni teljist vera liður í starfsþróun umsækjanda til að tileinka sér nýja þekkingu, færni og hæfni (12 mánaða samfelld félagsaðild er skilyrði).
Á 24 mánaða tímabili getur félagsmaður fengið styrk að hámarki 370.000 kr. Full endurgreiðsla af skólagjaldi upp að 250.000 kr. Greitt er 80% samþykkts kostnaðar sem er á bilinu 250.000-400.000 kr.
Námskeiðsgjald sem tengist starfsþróunaráætlun umsækjenda eða er liður í starfsþróun hans samkvæmt staðfestingu yfirmanns er styrkt. Sé slík staðfesting ekki fyrir hendi er réttur til umsóknar almennt háður því að verkefni teljist vera liður í starfsþróun umsækjanda til að tileinka sér nýja þekkingu, færni og hæfni (12 mánaða samfelld félagsaðild er skilyrði).

Á 24 mánaða tímabili getur félagsmaður fengið styrk að hámarki 370.000 kr. Full endurgreiðsla af námskeiðsgjaldi upp að 250.000 kr. Greitt er 80% samþykkts kostnaðar sem er á bilinu 250.000-400.000 kr.
Ráðstefnugjald er styrkt á ráðstefnur erlendis sem tengjast starfsþróunaráætlun umsækjenda eða eru liður í starfsþróun hans samkvæmt staðfestingu yfirmanns. Sé slík staðfesting ekki fyrir hendi er réttur til umsóknar almennt háður því að verkefni teljist vera liður í starfsþróun umsækjanda til að tileinka sér nýja þekkingu, færni og hæfni (12 mánaða samfelld félagsaðild er skilyrði).

Á 24 mánaða tímabili getur félagsmaður fengið styrk að hámarki 370.000 kr. Full endurgreiðsla af námskeiðsgjaldi upp að 250.000 kr. Greitt er 80% samþykkts kostnaðar sem er á bilinu 250.000-400.000 kr.
Skólagjald sem tengist starfsþróunaráætlun umsækjenda eða er liður í starfsþróun hans samkvæmt staðfestingu yfirmanns eru styrkt. Sé slík staðfesting ekki fyrir hendi er réttur til umsóknar almennt háður því að verkefni teljist vera liður í starfsþróun umsækjanda til að tileinka sér nýja þekkingu, færni og hæfni (12 mánaða samfelld félagsaðild er skilyrði).

Á 24 mánaða tímabili getur félagsmaður fengið styrk að hámarki 370.000 kr. Full endurgreiðsla af skólagjaldi upp að 250.000 kr. Greitt er 80% samþykkts kostnaðar sem er á bilinu 250.000-400.000 kr.

Innskráning á Mínar síður SFR

SFR opnaði nýjar Mínar síður SFR í september 2016. Nú verða félagsmenn að hafa Íslykil eða rafræn skilríki þegar þeir ætla að sækja um styrki hjá SFR. Vefurinn er lokaður öðrum en félagsmönnum.
  

 

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun.
Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)