Úthlutunarreglur fyrir Símenntunarsjóð Lífeyrisdeildar SFR

Umsóknareyðublað Símenntunarsjóðs LSFR - pdf form 

Hver á rétt á styrk?

  1. Þeir sem eru skráðir í Lífeyrisdeild SFR þegar námskeið/verkefni hefst.

Hvað eru styrkirnir háir og hvað er styrkt?

  1. Greiðslur úr sjóðnum geta aldrei orðið hærri en 50% af námskeiðsgjaldi, en þó aldrei meira en kr. 16.000 á önn. Ef félagi er að fara í dýrara nám getur hann óskað eftir að fá heildarupphæð ársins í einni greiðslu, en fær þó aldrei meira á ári en kr. 32.000.
  2. Greiðslur geta þó orðið lægri ef umsóknir í sjóðinn eru margar.
  3. Hægt er að fá úthlutað tvisvar á hverju almanaksári, en þó einungis einu sinni á hvorri önn (vor / haust).
  4. Allt almennt nám sem styrkir einstaklinga og eflir andann er styrkhæft. Ekki er greitt fyrir kort í líkamsrækt, sund eða sambærilegt.

Hvernig er hægt að sækja um styrk?

  1. Umsóknir um styrk skulu sendar á skrifstofu SFR, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík á þar til gerðu eyðublaði sem liggur frammi á skrifstofu SFR. Hægt er að nálgast eyðublaðið á vef SFR.
  2. Tilgreina þarf hvaða námskeið/verkefni umsækjandi óskar eftir að fá styrk til.

Hvernig er greitt úr sjóðnum?

  1. Úthlutun úr sjóðnum fer fram tvisvar sinnum á ári, 15. maí og 15. nóvember, eða fyrsta virka dag þar á eftir ef fimmtánda ber upp á helgi. Allar umsóknir sem berast fyrir 10. maí og 10. nóvember eru teknar til afgreiðslu.
  2. Greitt er úr sjóðnum gegn afhendingu frumrits kvittunar. Á kvittun skal koma fram hver er námskeiðshaldari, námskeiðstími, ásamt nafni og kennitölu þess sem sækir um styrkinn.
  3. Ekki er greitt fyrir námskeið meira en ár aftur í tímann.

Stjórn Lífeyrisdeildar SFR áskilur sér rétt til breytinga á reglum þessum án fyrirvara.

Athugið að rangar eða illa útfylltar umsóknir geta tafið afgreiðslu styrkbeiðna.

Úthlutunarreglurnar tóku gildi 19. febrúar 2015.